နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ပြင်သစ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။ ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ (Grant, Loan) အား French Development Agency (AFD) မှတစ်ဆင့် အဓိကပေးအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြင်သစ်သံရုံးမှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Regional Project များကို INGO များမှ တစ်ဆင့် ပေးအပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


AFD နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် AFD တို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာလွှာ (MoU) ကို ၂၂-၃-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ (AFD) မှ Chief Operating Officer ဖြစ်သူတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

၃။ အဆိုပါ MOU အရ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရေနှင့် ရေဆိုးစနစ်ကို အဓိကထားသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် AFD မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘော တူညီထားပါသည်။


မြန်မာ-ပြင်သစ် နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောတူစာချုပ်များ

၄။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ(AFD)နှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့(ပရိုပါကို) တို့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (Agreement Between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the French Republic on the Establishment and Activities of The Agence Francaise De Developpement and Proparco in Myanmar) ကို ၅-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြင်သစ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကား ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဝန်ကြီး တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

၅။ ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် AFD မှ Country Director for Myanmar ဖြစ်သူတို့က Financing Agreement Between Agence Francaise De Developpement (AFD) and The Republic of the Union of Myanmar (FERC-I) နှင့် (FERC-II) တို့ကို (၅-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့နှင့် (၁၁-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တို့တွင် အသီးသီး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး AFD၏ ချေးငွေနှင့်အကူအညီတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်များအတွက် လေ့လာမှုနှင့်နည်းပညာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများအား ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။