နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

မြန်မာ-ဂျာမနီ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။    မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဂျာမနီအစိုးရအနေဖြင့် ဂျာမန်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန(BMZ)မှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများအားပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။


မြန်မာ-ဂျာမနီ ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်

၂။     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူ စာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီးတို့က လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး အဆိုပါစာချုပ်အရ ဂျာမနီအစိုးရ၏ အထောက်အပံ့များအား ဂျာမာန်အဖွဲ့အစည်း (၄) ဖွဲ့ဖြစ်သည့် German Development Cooperation (GIZ), Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), German Development Bank (KfW) နှင့် National Metrology Institute (PTB)တို့က သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ စီမံချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


ဉီးစားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောနယ်ပယ်များ

၃။    ဂျာမန်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (BMZ) ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဉီးစားပေးကဏ္ဍ (၂) ခုမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်များအား ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။


ဂျာမနီအစိုးရမှ နှစ်အလိုက်ပေးအပ်သည့် အကူအညီများ

၄။ ဂျာမနီအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာအကူအညီများအဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယူရို (၁၂.၅) သန်းကိုလည်းကောင်း၊ နည်းပညာအကူအညီနှင့် ငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အကူအညီ များအဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ယူရို (၃၄.၃)သန်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ယူရို (၃၂.၂) သန်း၊၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယူရို(၃၇.၈) သန်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ယူရို (၅၀.၀၈၈) သန်းတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် ငွေကြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီ ယူရို(၅) သန်းကိုလည်းကောင်း နှစ်အလိုက် အသီးသီး ပေးအပ်ခဲ့ပြီး စီမံချက်လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။