နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

လူဇင်ဘတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် သံတမန် ဆက်ဆံရေး စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

Luxembourg Agency for Development Cooperation (Lux Dev) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

၂။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Luxembourg Agency for Development Cooperation (Lux Dev) တို့အကြား ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Vocational Training in Tourism and Hospitality စီမံချက် သဘောတူစာချုပ်ကို ၅-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှ အကူအညီ ယူရို ၈.၅ သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၃။ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီ ယူရို (၁၀) သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနနှင့် (၁၂-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ စီမံချက် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၄။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးအပါအဝင် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နယ်ပယ်များတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။