နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

မြန်မာ - ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း 

၁။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်မှစတင်၍ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော အကူအညီအထောက်အပံ့များ 

၂။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ (Official Development Assistance - ODA) များကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA) မှ အဓိက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှလည်း အကူအညီများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 


ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ

၃။ KOICA (မြန်မာ) ရုံးကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်း အကူအညီများနှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ KOICA မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးစသည့် ကဏ္ဍ (၅) ခုတို့တွင် ဦးစားပေးအကူအညီများ ပေးအပ်လျက် ရှိရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၆.၅ သန်းကို ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရန် အကူအညီပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တို့တွင် KOICA ၏ အကူအညီဖြင့် စီမံကိန်း (၅) ခုကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


Myanmar Development Institute (MDI) တည်ထောင်ခြင်း

၄။ နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၊ မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းများ ကောင်းမွန်စွာ ရေးသားနိုင်ရန်နှင့် လိုအပ်သော သုသေတန၊ စီမံချက်၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် အကြံပြုလုပ်ငန်းများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ မြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း (Myanmar Development Institute - MDI) တည်ထောင်ခြင်း စီမံကိန်းကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် KOICA တို့ပူးပေါင်းကာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော အကူအညီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၂၀) ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 


ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှပေးအပ်သော နည်းပညာအကူအညီများ 

၅။ နည်းပညာအကူအညီများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပညာသင်ဆုများပေးအပ်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန များသို့ ကိုရီးယား ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စေလွှတ်ခြင်း စသည့် အကူအညီ များ ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ KOICA အစီအစဉ်ဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၂၁ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ 

KOICA World Friends Korea Volunteer များစေလွှတ်ခြင်း

၆။ KOICA ၏ World Friends Korea (WFK-Volunteers) ကိုရီးယား စေတနာ့ဝန်ထမ်း အစီအစဉ် ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် စေလွှတ်လျက်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများအနေဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ WFK Volunteers (၂၅၉) ဦးနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် WFK Volunteers (၁၉) ဦး၊ Project Volunteers (၃၁) ဦး၊ WFK Advisor (၁) ဦးနှင့် KU Cyber Security Society (KUCSS) Volunteers (၁၀) ဦး ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် WFK Volunteers (၅) ဦး သည် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနတို့ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။  


Knowledge Sharing Program (KSP)

၇။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ နည်းဗျူဟာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား Knowledge Sharing Program (KSP) အတွက် Memorandum of Understanding between the Ministry of Strategy and Finance of the Republic of Korea and the Ministry of Planning and Finance of the Republic of the Union of Myanamr on the Knowledge Sharing Program ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ 

၈။ အဆိုပါ KSP အစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Korea Development Institute (KDI) နှင့် Korea Eximbank တို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အကူ အညီများပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော စီမံချက် (၁၃) ခု ရှိပါသည်။ 


Economic Innovation Partnership Program (EIPP) 

၉။ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်သော KSP ၏ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ MOU on Economic Innovation Partnership Program (EIPP) ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ Ministry of Economy and Finance အောက်ရှိ International Economic Affairs Bureau မှ Director General တို့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အဆိုပါအစီ အစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင် Policy Consultation စီမံချက်/ အစီအစဉ် (၅) ခု စီကို ဦးစားပေးရွေးချယ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ အကူအညီ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 


၂၀၁၄ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် Economic Development Cooperation Fund - EDCF ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၅၀၀) ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်အစီအစဉ်

၁၀။ Ministry of Economy and Finance (MOEF) အောက်ရှိ Korea Eximbank မှ Economic Development Cooperation Fund (EDCF) ချေးငွေကို ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉) ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် မြန်မာ - ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၄ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ အကောင် အထည်ဖော်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ပေးအပ်ရန် ကိုရီးယားဘက်မှ ကတိပြုခဲ့ပြီး Framework Arrangement - FA ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။  

၁၁။ အဆိုပါ မူဘောင်အစီအစဉ်အရ ပေးအပ်သော ချေးငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း ၅ ခုရှိ ပါသည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅.၈၇ သန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း နှင့် ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းဖြင့် လူစီးရထားတွဲ (၁၀၀) ဝယ်ယူရေးစီမံကိန်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တောင်ငူ-ကမာနတ် ၅၀၀ ကေဗွီ ဓါတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သန်း ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တွံ့တေးတူး‌မြောင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းကို ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁.၃၀ သန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုရီးယား- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား (ဒလတံတား) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃၇.၈၃ သန်းဖြင့်လည်းကောင်း အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


ပဉ္စမအကြိမ် ကိုရီးယား- မြန်မာ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

၁၂။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အကြား ODA Project များကို ထိရောက်စွာ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ကိုရီးယား - မြန်မာ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီမူဝါဒဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကျင်းပခဲ့ရာ ပဉ္စမအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ (5th ROK - Myanmar ODA Policy Dialogue) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ Development Finance Bureau မှ Director General တို့ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ပြီး KOICA အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများနှင့် EDCF ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း (၁၀၀၀) မူဘောင်အစီအစဉ် လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် Economic Development Cooperation Fund-EDCF ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း (၁၀၀၀) ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်အစီအစဉ်

၁၃။ ၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် EDCF ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၁၀၀၀) ပေးအပ်ရေး ဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

၁၄။ အဆိုပါ မူဘောင်အစီအစဉ်အရ ပေးအပ်သော ချေးငွေတို့ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ စီမံကိန်း (၁၁) ခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၃.၇၇၉ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် e-Government Integrated Data Center (e- GIDC) စီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့်  ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁.၈၁၆ သန်း ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် Provision of Outside Infrastructure (Power, Water, Road) for Korea-Myanmar Industrial Complex စီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လည်းကောင်း သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပြီး Loan Agreement (L/A) များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၁၆။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် EDCF ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၅၀၀) ပေးအပ်ရေး ဆိုင်ရာ မူဘောင်အစီအစဉ်အရ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇.၈၃ သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကိုရီးယား-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး တံတား (ဒလတံတား) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ထပ်မံကုန်ကျမည့် ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ကို EDCF ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း (၁၀၀၀) ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာမူဘောင်အစီအစဉ်အောက်မှ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။