သတင်းများ

သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများဆိုင်ရာမူဝါဒကို ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေ

နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများဆိုင်ရာမူဝါဒကို ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ အကျိုးရှိ ထိရောက်မှုရှိစေရေး စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒကို ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမူဝါဒ သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ အပြည့်အဝဖြစ်စေ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း စီမံချက်များကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အတည် ပြုခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း စသည့် အဆင့်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် တိကျရှင်းလင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ များကို ရရှိအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လမ်းညွှန်မှုပေးသော ပြည့်စုံသည့် မူဝါဒ ဖြစ်ပါသည်။

ယခုထပ်မံထွက်ရှိလာသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည့်တံခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တို့အကြား ပိုမို၍ ဟန်ချက်ညီညီ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက စီမံဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူ အညီများ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မဟာဗျူဟာကျကျ သုံးသပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒ- ၂၀၂၀ ကို ပြုစုရေးဆွဲထားပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူ အညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်း ၏ ဥယျောဇဉ်ကောက်နုတ်ချက်အရ"

“ယခု မူဝါဒအသစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီရယူ ဆောင်ရွက်ရေးအပေါ် နိုင်ငံ၏ မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် လမ်းညွှန်ပြသမယ့် ဒေသတွင်း မူဝါဒများကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီမူဝါဒအသစ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းနဲ့ အခြားသော အရေးကြီးတဲ့ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ မက်ခရိုစီးပွားရေးကို အစပြုရာမှာလည်း ချိတ်ဆက်ပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်”

ယခင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒကဲ့သို့ပင် ယခုအသစ်တည်းဖြတ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒကို ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တို့ပါဝင်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရေးသားပြုစုထားပါသည်။
ယခု ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒတွင် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မဟာဗျူဟာကျ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့များ (SCGs) ပါဝင်လာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ အားလုံး ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးခြင်းတို့အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်၊ မကြာမီထုတ်ဝေသွား မည်ဖြစ်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်ဖြန့်ဝေရေး တွင် ချိတ်ဆက် ပါဝင်ခြင်းတို့ကို မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။