သတင်းများ

သတင်းများ

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၁/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ကြေညာကြေညာချက်အပြည့်အစုံကို အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည် >>>

https://mifer.gov.mm/notifications