သတင်းများ

COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း


အဆိုပြုလျှောက်လွှာပုံစံ နှင့် ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည် >>  https://mifer.gov.mm/storage/4211c0130b3c1feac47ee85068029b5e