သတင်းများ

သတင်းများ

e-Government စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား တာဝန်ရှိသူများကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉


ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးရှိ ရုံးလုပ်ငန်းများအား e-Government လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို တာဝန်ရှိသူများက ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။