သတင်းများ

သတင်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး (၁၇) နေရာသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများမှ ရေးဖြေနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်သူအမည်စာရင်း