သတင်းများ

သတင်းများ

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်း။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA)၏ ရုံးခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ အဆောင်များနှင့် ဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်များတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းကို အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။