သတင်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၇၂/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ကြေညာ