သတင်းများ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးတင်သွင်းမှုများ လွယ်ကူလျှင်မြန်စေရေး ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်