သတင်းများ

သတင်းများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း VIDEO CONFERENCING စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဝန်ကြီးများ၏ (၁၀) ကြိမ်မြောက် ကြားဖြတ် အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်