သတင်းများ

သတင်းများ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း Video Conferencingစနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် ကြားဖြတ်အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်