သတင်းများ

သတင်းများ

COVID- 19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပCOVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁) ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁) တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဖြစ်သော စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက COVID-19 စီးပွားရေး သက်ရောက်မှု ပြန်လည် ကုစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခင်လုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆဲ မပြီးပြတ် သေးသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

ယခင်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး (Relief)ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ရပြီး လက်ရှိကော်မတီအနေဖြင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေး (Recovery) အတွက်ကို အဓိက ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယခင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) နှင့် Myanmar Economic Recovery and Reform Plan (MERRP) တို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဆောလျင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊

လုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီး လိုအပ်သလို စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Task Force) ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊

ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိနေသည့် လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်နေသည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများလျှော့ချရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊

လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရများနှင့် ပုဂ္ဂလိက အသင်းအဖွဲ့များ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူများက COVID -19 Fund ချေးငွေ ထုတ်ပေးရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။