၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (Greater Mekong Subregion – GMS) ၏ စတုတ္ထအကြိမ် ဂျီအမ်အက်စ်အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အစည်းအဝေး (4th Senior Officials’ Meeting- SOM) ကို Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်