၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (Greater Mekong Subregion – GMS) ၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် စီးပွားရေး စင်္ကြံများဖိုရမ် Eleventh Economic Corridors Forum (ECF- 11) ကို Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်