၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

မြန်မာ-စင်ကာပူစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ video conference ဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး