၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနထံမှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် (COVID-19 Economic Relief Plan) ဖြင့် ဝယ်ယူသော လူနာတင်ယာဉ် (၁၂) စီးအနက် ပထမအသုတ် (၄) စီးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ပြုလုပ်