မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ


အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ်
COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 3/2020 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 2/2020 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 1/2020 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 20/2019 ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့ရေးစာအုပ် ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 19/2019 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 18/2019 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 17/2019 ဒေါင်းလုပ်
MIC Press Release 16/2019 ဒေါင်းလုပ်