မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး(၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေအောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူး(၈) နေရာ ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် ဖြေဆိုရမည့် စာစစ်ဌာနနှင့် ခုံအမှတ်စာရင်းများ ကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး (၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းအသိပေးကြေညာချက် ဒေါင်းလုပ်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၇၂/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး (၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်အား အသိပေးကြေငြာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁) ၊ နေပြည်တော်မှ ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဒေါင်းလုပ်
စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ဒေါင်းလုပ်
တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်