နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

မြန်မာ - ချက် နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ 

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် 

၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ  ၂၀ ရက်နေ့ တွင် ယခင်အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့က  လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး များအား မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့၌ အလှည့်ကျကျင်းပကာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေး မြှင့်တင်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။