မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဒုတိယဦးစီးမှူး (၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်အား အသိပေးကြေငြာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်အား ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁) ၊ နေပြည်တော်မှ ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဒေါင်းလုပ်
စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် ဒေါင်းလုပ်
တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အနှစ်ချုပ် (အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက်) ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက် ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက် ဒေါင်းလုပ်