မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး အငယ်တန်းစာရေး (၁၇) နေရာ ခန့်အပ်နိုင်ရေး လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက်၊ အချိန် ကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
(COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit ဒေါင်းလုပ်
လုပ်ငန်းခွင်တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားလိုက်နာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး ဒေါင်းလုပ်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်းစာအုပ် ဒေါင်းလုပ်