သတင်းများမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်သော အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ် (ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA) နှင့် အာဆီယံ + ၁ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ်များ (ASEAN + 1 Free Trade Agreements - FTAs) စသည်တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခန်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခွင့်မပြုနိုင် သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း (Schedules of Reservation) ကို ပြန်လည်ပြုစုနိုင် ရန် ရည်ရွယ်လျက် “ခွင့်မပြုနိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး”ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဦးတို့က အဖွင့်အမှာစကား အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်းရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များဖြစ်သည့် အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (ACIA)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များပါဝင်သော ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement – RCEP) နှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 

ချုပ်ဆိုထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာချုပ်များအရ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးက ပြုစုရသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်းများတွင် ခွင့်ပြုနိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်း များနှင့် ခွင့်မပြုနိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်းများစသဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပြီး စာချုပ်ဝင် နိုင်ငံများ၏ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုအရ ဒေသတွင်းစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံများသည် ခွင့်မပြုနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်းများကို မိမိနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အခြေခံ၍ ပြုစု ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိနိုင်ငံ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပြုစုရသည့်အတွက် ခွင့်မပြုနိုင်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်းများသည် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ မတူညီဘဲ ကွဲပြားမှုရှိပါသည်။

အဆိုပါခွင့်မပြုနိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာရင်းများကို ပြုစုနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တက်ရောက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကဏ္ဍများအလိုက် အသီးသီး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဦးက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၃:၀၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှု ဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်တို့မှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ စုစုပေါင်း (၄၇) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။