သတင်းများ


နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၁၃-၁၇ ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ hybrid စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၁၇) ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ ပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဒေါက်တာဝါဝါမောင် ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရုံးအမှတ် (၁)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့မှ ပူးတွဲကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘရူနိုင်း နိုင်ငံ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Mr. Yusdiman Saman ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာနမှ Ms. Juliana Nam နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Mr. Keawe Woodmore တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူ စာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ပူးတွဲကော်မတီအောက်ရှိ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုအခြေအနေများနှင့် ပူးတွဲကော်မတီထံ လမ်းညွှန်မှုခံယူသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ယခုအချိန်အထိ သဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ထည့်သွင်းမည့်အခန်းများ သည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပြီးစီးသေးသည့်အတွက် ညှိနှိုင်းရန် ကျန်ရှိနေသည့် ကိစ္စရပ်များကို ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ပူးတွဲကော်မတီ နှင့် ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး အသီးသီးတွင် အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းရန် နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ပြည်တွင်းညှိနှိုင်းမှုများ ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို တိုက်တွန်းထားပါသည်။
ပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးနှင့်အတူ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီ၊ ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ် ရေးကော်မတီ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၊ အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကော်မတီ၊ ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ ၊ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအဖွဲ့ ၊ ဥပဒေရေးရာ နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အဖွဲ့တို့၏ အစည်းအဝေးများကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘာသာရပ် တာဝန်ခံအသီးသီးက ၎င်းတို့၏ ဌာနများမှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုသဘောတူစာချုပ် အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းမှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ မတိုင်မီ အပြီးသတ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရေးအတွက် ပူးတွဲကော်မတီ နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးများကို ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။