သတင်းများ

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန် မျှော်မှန်းချက်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်ကျော် ပါဝင်တက်ရောက် သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Dr. Chem Widhya နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် H.E Dato’ Zainuddin Yahya တို့က ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပုဂ္ဂိုလ်(Eminent Person-EP)များ၊ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊  အာဆီယံဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန်မျှော်မှန်းချက်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး အစီရင်ခံစာအပေါ် လမ်းညွှန်မှု ပေးခြင်း၊ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန်မျှော်မှန်းချက်ရေးဆွဲရေးအတွက် သက်ဆိုင်သူ အားလုံး(Stakeholders)နှင့်ဆွေးနွေးမည့်အစီအစဉ်၊ အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း မဏ္ဍိုင်၊ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်နှင့် လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်တို့မှ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန် မျှော်မှန်းချက်တွင် ထည့်သွင်းမည့် အဓိကအချက်များ     (Core Elements)နှင့် အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းခိုင်မာစေခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းစေရေး အတွက်  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အကြံပြုချက် စာတမ်းနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးက ပြုစု ထားသည့် သဘောတရားစာတမ်းတို့အပေါ်  အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန် မျှော်မှန်းချက်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပြုချက်များ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပြုချက်များကို အာဆီယံပဋိဉာဏ်စာတမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အခြေခံမူများ နှင့်အညီ လက်ရှိအာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ကာလလယ် သုံးသပ်ချက်ကိုအခြေခံ၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ၊ ကမ္ဘာ့ပထဝီ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အခြေအနေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု၊ အနာဂတ်တွင် ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ဒီဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်း‌မှု၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါများနှင့်ဆိုင်သည့် အသစ်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ဖွယ်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အချက်များ၊ ပြင်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်း ပိုမိုစည်းလုံးသည့် အားလုံးပါဝင်သော တုံ့ပြန်နိုင်မှုအားကောင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် နှင့် အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမှုနှင့် ဦးဆောင်မှုမြှင့်တင်နိုင်မည့် အချက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အဓိကအရေးကြီးသည့် အခြေခံမူမှာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် အာဆီယံ ပဋိဉာဏ်စာတမ်းပါ အခြေခံမူဘောင်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတို့ကို  အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး အသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်၊ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်နှင့် လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်း မဏ္ဍိုင်တို့မှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။